מחיר מנה

 

תנאי שימוש באתר

"מנה מנה"

הקדמה

השימוש באתר "מנה מנה" הוא בכפוף לאמור בתנאי השימוש והוא מהווה הסכמה מצד הגולש לכל התנאים המפורטים להלן.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין "מנה מנה" לבין כל גולש באתר, במישרין או בעקיפין, והם מצויים באתר לנוחות ולעיון מבקרי האתר. הנהלת אתר "מנה מנה" ממליצה לכל המבקרים באתר לקרוא בעיון את תנאי השימוש בו, בטרם קריאה ו\או עשיית שימוש כלשהו במידע המובא באתר.

"מנה מנה" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, לכולם או לחלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

אחריות

המידע המצוי באתר זה הינו בגדר מידע אינפורמטיבי בלבד!  כל המידע, אשר מצוי באתר "מנה מנה" ניתן לשם שירות ואין לראות בו משום הצעת התקשרות או מידע סופי ועדכני.

יצוין, כי הנהלת האתר עושה כל שלאל ידה, על מנת שהמידע המובא באתר זה יהיה אמין ומדויק ככל האפשר, ואולם אין היא אחראית לנזק שעלול להיגרם מהשימוש ו\או מההסתמכות על התכנים והמידע המובאים באתר והאחריות המלאה היא על המשתמש בלבד.

באתר זה מתפרסם מידע אודות מחירן של מנות באולמות אירועים. יודגש, כי המידע נמסר לנו על ידי האולמות או על ידי גולשי האתר. על כן, אנו ממליצים להתייחס בזהירות בטרם קבלת החלטה המתבססת על המידע המצוי באתר (מחיר, איכות וכו') וכן לאמתו במישרין עם האולמות עצמם.

כמו כן, אין אנו אחראים למידע, אשר מצוי באתרים המקושרים לאתר "מנה מנה".

אתר "מנה מנה" יאפשר למשתמשים בו לקיים תקשורת ביניהם, ומעת לעת, להשתתף בפורומים שונים, צ'טים, לוחות מודעות, משאלים, תגובות, דיונים, ואף לפרסם תכנים.

כל התכנים, אשר עלו לאתר במסגרת זו אינם באחריות הנהלת האתר, לרבות מידע שגוי, הטעיות במזיד, הפרות חוק, פגיעה באנשים או ארגונים וכיו'. אין התכנים המוצגים במסגרת זו מהווים תחליף כלשהו לבדיקה ישירה ועצמאית של המידע על ידי הגולשים.

על המשתמשים באתר "מנה מנה" חל איסור לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש אחר. חשיפת פרטי המשתמש תעשה על ידו ועל ידו לבד.

למשתמשים באפשרות לקיים תקשורת באמצעים דלעיל ידוע, כי לאתר "מנה מנה" הזכות המלאה למנוע פרסום, למחוק, לערוך, לשנות או לבטל באופן מלא או חלקי כל מידע שמתפרסם במסגרת אמצעי התקשורת הנ"ל על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

כל המקיים תקשורת באמצעים הנ"ל מתחייב לפצות כל גורם שייפגע מהפרסום, לרבות אתר "מנה מנה", בעקבות נזק שייגרם להם במידה ותוגש נגדם תביעה או דרישה מצד כלשהו שייפגע מפרסום כלשהו כאמור.

למשתמשים ידוע, כי לאתר "מנה מנה" עומדת הזכות המלאה לעשות שימוש בכל מידע או תוכן שמתפרסם באתר על פי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא מחויבות לתשלום כלשהו.

פרסום מידע באתר

אתר "מנה מנה" מרשה למשתמש בו לפרסם אך ורק תכנים, אשר יש לו בהם זכויות יוצרים או שניתן לו היתר לפרסמם.

חל איסור לפרסם תכנים הנוגדים את החוק, להוציא דיבה, להסית לפעילות בלתי חוקית או לפגוע בכל דרך שהיא באתר.

כמו כן אין לכתוב תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני, פוגעני, גזעני, מוציא לשון הרע או פוגע בפרטיות.
הגולשים באתר חשופים לפרסומות האתר, והשארת פרטים מאפשרת שימוש בדיוור והעברת הפרטים לצד שלישי לקידום מכירות.

זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים באתר "מנה מנה" הינם קניינה הרוחני הבלעדי של הנהלת האתר, לרבות כל הטקסט והתכנים המופיעים באתר, הגרפיקה, עיצוב האתר, קוד האתר, תצלומים, וידאו, אודיו, קבצים ונתונים אחרים, אשר מוגנים מכח דיני זכויות יוצרים.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם בציבור, לרבות בכל אתר אינטרנט אחר, את תכולת האתר, ללא הסכמת הנהלת אתר "מנה מנה" מראש ובכתב.

זמינות השירות

הנהלת אתר "מנה מנה" פועלת כדי להבטיח שירות רציף ותקין של אתר האינטרנט ואולם, יתכן כי מעת לעת יחולו שיבושים, כשלים, טעויות, ותקלות, לרבות חדירות של גורמים עויינים לאתר. לפיכך, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את זמינות האתר באופן זמני או לצמיתות וללא כל התראה מוקדמת.

להנהלת האתר יש זכות למנוע גישה ממשתמשים שונים לאתר.

נזיקין

בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים לעיל יש משום שחרור הנהלת האתר, באופן בלתי חוזר, מכל אחריות לנזק, אשר עלול להיגרם לכל משתמש, ארגון או כל גורם אחר בעקבות השימוש באתר, והוא מוותר מראש על כל תביעה ו\או פיצוי.

המשתמש מתחייב לשאת באחריות לכל נזק שייגרם להנהלת האתר, ללקוחותיה, למשתמשים באתר או לכל גורם אחר כתוצאה מפרסום מידע באתר או כל פעילות אחרת, והוא מתחייב לשפות את הנהלת אתר "מנה מנה" ו\או כל צד אחר שייפגע בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר "מנה מנה" ובתכניו חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. כל דיון משפטי בגין כל דבר, אשר נובע מהשימוש באתר או מהסכם שימוש זה ידון בבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד.

בניית אתרים 2all